Sladkovodní ryby (ročníková práce Radim Houška)

20.11.2011

Při volbě tématu mé ročníkové práce z biologie jsem se rozhodoval podle toho, co nového bych se chtěl dozvědět. Oblastí zájmu se stala jedna z mých velkých zálib. Vybral jsem si proto téma sladkovodní ryby a také rybaření. Důvodem bylo především to, že rybařím již desátým rokem, a že tato záliba mě baví čím dál tím více. Také jsem se chtěl dozvědět více o fyziologické stavbě, funkcích a vlastnostech sladkovodních ryb.

Ročníková práce Sladkovodní ryby bude obsahovat teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je obecně o rybách - o jejich stavbě těla, vývoji, orgánech, smyslech ale také o rybaření. Výzkumnou část své práce jsem věnoval tématu Rybaření, neboť jsem se chtěl dozvědět, jak se lidé na rybáře dívají a rovněž jaké znalosti o rybách, rybářském sportu a o přírodě vůbec mají. Zvolenou použitou metodou sociologického výzkumu je dotazník.

Při zpracovávání teoretické části jsem čerpal především z odborné literatury, dále také z internetu a z vlastních znalostí. Ve výzkumné části jsem se pro přesnější výsledek dotazoval celého věkového spektra mužů i žen (celkový počet respondentů - 59 lidí).